Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Historie
Naar Interessante personen uit de Zwolse historie

OLV Basiliek Schilderij Thomas a Kempis 2013 3205

Thomas van Kempen of Thomas Hemerken. Wij kennen deze man het best als Thomas a Kempis, de wereldberoemde Augustijner kanunnik, die een groot deel van zijn leven doorbracht in het Zwolse Agnietenklooster. Met andere woorden in het Bergklooster op de Sint Agnietenberg. Hier schreef hij zijn boek "De navolging van Christus", het immens populaire en na de Bijbel meest vertaalde boek op deze wereld.

In het jaar 1379 of 1380 geboren in het Duitse Kempen, in de buurt van Krefeld, groeide deze jongeman op als zoon van Jan Hemerken, die als smid zijn kost verdiende en Gertrude Hemerken, die onderwijzeres was.

Thomas werd als jonge jongen van zo'n dertien jaar, in 1393 naar de beroemde school in Deventer gestuurd. Een school die geleid werd door de Broeders des Gemenen Levens. Een religieuze groepering die eind 14e eeuw was ontstaan rond Geert Grote, theoloog, schrijver, kloosterhervormer en boeteprediker.

1 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013 2183

De voormalige brouwerij van het klooster in Windesheim doet vanaf 1633 dienst als Nederlands Hervormde kerk.
Het is het oudste nog bestaande gebouw uit de tijd van Thomas a Kempis ...

Thomas zijn broer was hem daarin al voorgegaan, maar vertoefde hier niet meer. Hij had zich ondertussen gemeld bij de nieuw gestichte Congregatie van Windesheim. Een congregatie van Augustijner kanunniken, die haar moederklooster in Windesheim, aan de rand van Zwolle, kende.

Dit klooster, ingewijd op 17 oktober 1387, was een gift van Berthold ten Hove aan Florens Radewijns, een broeder die deel uitmaakte van de Broeders des Gemenen Levens.

De orde was het middelpunt van de Moderne Devotie, een spirituele beweging binnen de Katholieke Kerk. Het waren voornamelijk mensen die niet tevreden waren met de geestelijkheid en de kerkelijke leiding in die tijd. Moderne Devotie stond voor vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven. Persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid vormden het streven van de beweging. Er werd in gemeenschap van tafel en goederen geleefd zonder het afleggen van de kloostergelofte.

Grondlegger van de Moderne Devotie was de Deventernaar Geert Grote. Hij was het die in eerste instantie in Deventer de woongemeenschap Zusters des Gemenen Levens stichtte, gevolgd door de gemeenschap Broeders des Gemenen Levens. Het waren predikers tegen de verloedering van het leven van de clerus (geestelijkheid) en de verruwing van de volkse zeden. Onderwijs had binnen de Moderne Devotie een belangrijke rol. Hierin was de vriend van Geert Grote, de Zwollenaar Johan Cele een belangrijke pion. Geert Grote weerhield Johan Cele van zijn voornemen kloosterling te worden. Hij zou voor de vernieuwing van het geloof meer kunnen betekenen in het onderwijs dan als kloosterling.

Op een geschreven introductiebrief van zijn broer, kwam Thomas binnen bij de Broeders in Deventer en verbleef daar een zevental jaren. Hij verbleef in die tijd in het huis van Florens Radewijns, de superior van de Broeders des Gemenen Levens en werd hier volgens de leer van de Moderne Devotie opgeleid.

Na zijn opleiding vestigde Thomas zich in Deventer en ging aan de slag als kopiïst. In een later stadiun trad hij toe tot de Augustijner kanunniken in de priorij van het Bergklooster op de Sint-Agnietenberg in de omgeving van Zwolle. In deze priorij was zijn broer prior geworden. In 1413 werd Thomas tot priester gewijd om in 1429 subprior van deze priorij te worden.

Reliekschrijn 2006 0353

De heer drs P.A.G.M. Pot met de door het HCO verworven kroniek "Agnietenklooster" (Eerste druk) van Thomas a Kempis,
voor de reliekschrijn van Thomas in de OLV Basiliek. Van deze kroniek bestaan nog slechts 3 exemplaren ...

Doordat Thomas a Kempis sterk was in het kopiëren van manuscripten, was het niet vreemd, dat hij zeker vier keer de Bijbel kopieerde en daarnaast nog eens talrijke werken in het Latijn schreef. Van traktaten tot meditaties en van brieven tot preken, allemaal werken die uit zijn handen het levenslicht zagen. Hij schreef o.a. "Het leven van Geert Grote" en biografieën van Florens Radewijns en negen andere broeders. Ook was de geschiedenis van het klooster op de Agnietenberg het onderwerp in zijn "CHRONICON montis Sanctae Agnetis". Hierin is een speciaal hoofdstuk gewijd aan zijn leermeester Johan Cele.

Reliekschrijn 2006 0354

Het meest beroemde werk dat Thomas schreef was wel "De initatione Christi", De Navolging van Christus. Een uit vier traktaten bestaand werk, dat tussen 1471 en 1472 in Augsburg werd gedrukt, om naderhand nog honderden keren herdrukt te worden.

Op 25 juli 1471 overleed Thomas a Kempis op 91-jarige leeftijd in het klooster op de Agnietenberg. Hier had hij vanaf zijn negentiende levensjaar deel van de gemeenschap uitgemaakt. Hij werd begraven tegen de zuidmuur van het koorgedeelte van de bij het klooster behorende kapel.

OLV Basiliek Reliekschrijn Thoma a Kempis 2013 3157

De reliekschrijn van Thomas a Kempis in de OLV Basiliek ...

Overblijfselen van Thomas a Kempis worden na een aantal omzwervingen sinds 2006 bewaard in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek aan de Ossemarkt in Zwolle.

Onthulling gedenkteken ThomasaKempis 1919 HCO PBKR3755

Onthulling van het gedenkteken in 1919 ...

thomas a kempis 6746

Bij de ingang van Begraafplaats Bergklooster, is voor de wereldberoemde Augustijner kannunik Thomas a Kempis een monument geplaatst. De onthulling van het gedenkteken vond plaats in 1919. Het ontwerp kwam van de hand van de beroemde Nederlandse architect P.J.H. Cuijpers.

Op de begraafplaats zelf bevindt zich nog een gedenkzuil, met een nagemaakt hoofd van Thomas a Kempis, dat ooit op het gedenkteken in de Sint Michaëlkerk Roggestraat/Nieuwstraat, in de binnenstad van Zwolle, was verwezenlijkt.

28 Zuil Thomas a Kempis 1687

Zie voor meer informatie rond Thomas a Kempis, het artikel over de reliekschrijn onder OLV-Basiliek / Thomas a Kempis

Bron:
Wikipedia
Stichting Thomas a Kempis
HCO

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.