Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Gevelstenen in onze stad

Gevelsteen Albert Cuijpstraat 7V6A2944

Aan de Albert Cuypstraat in de wijk Diezerpoort, kent nog een van de weinige hofjes in onze stad.  Dit hofje kent een lange historie die eigenlijk al begint in 1577.

De huisvesting van twee arme vrouwen, geboren burgers van de stad, in een huisje aan de Koestraat door Hendrik van Holthe, is in werkelijkheid het begin geweest van de "Stichting de Van Doetinchemshuizen". Hendrik's zoon Warner van Holthe, gehuwd met Anna Wolfsdr. van Ittersum, deed hetzelfde. Ook hij huisveste twee andere armen in een ander huisje eveneens in de Koestraat.

Op 25 augustus 1585 werd de akte van fundatie (een soort stichting) of oprichting opgesteld. Deze fundatie, bestuurd door een collator, werd gesticht ter ere van God Almachtig en ten behoeve van de zielenrust van ouders en overige familieleden.

Gevelsteen Albert Cuijpstraat 7V6A2950

Op grond van de Wet op de Stichtingen werden in 1959 de statuten van de "Stichting de Van Doetinchemshuizen" vastgesteld. Als statutaire benaming heeft de notaris L.I. Erftemeijer, indertijd de naam "Van Doetinchemshuizen" aangehouden.In artikel 2 van deze statuten werd het doel van de stichting nader omschreven.

1. De stichting heeft ten doel de aankoop of stichting en de instandhouding van woningen, teneinde die zonder vergoeding of tegen verminderde prijs ter beschikking te stellen van personen of gezinnen, die financieel weinig draagkrachtig zijn.

2. Voorts heeft de stichting ten doel het doen van uitkeringen aan de bewoners van haar woningen, hetzij in geld, hetzij in natura, als bijdrage in het levensonderhoud van die bewoners.

Op 29 december 1939 werd door de gemeente Zwolle voor 5200 gulden een perceel bouwgrond verkocht, gelegen aan de Albert Cuypstraat. Hier werd voor een bedrag van 27500 gulden een serie van acht aaneengeschakelde woningen gebouwd. Architect van deze woningen was de heer De Nie.

Ondanks een stevige daling van het eigen vermogen door de lange onderhandelingen met Bouw- en Woningtoezicht, werd toch op 4 januari 1940 besloten de bouw voort te zetten. De heer H.B. van Duuren werd aangesteld als opzichter over de eigendommen van de stichting.

Gevelsteen Albert Cuijpstraat 1 15 7V6A2934

De eerste steen werd op 9 juli 1940 ingemetseld. De tekst op deze steen luidde "Van Doetinchem's Stichting, gefundeerd anno 1595 - De eerste steen voor dit hofje is gelegd, namens den collator Jhr. Mr. G. E. F. J. de Kuyper te Den Bosch door mr. P. A. van der Biesen, 1940.".

In november 1940 kwamen de huizen gereed en eind november waren er al 5 van de 8 huizen door bewoners ingericht.

Vanaf 1959 is het collatorschap steeds in handen geweest van nakomelingen van Hendrick van Holthe. Het vermogen in 1959 bestond uit twee huizen met erven in de Koestraat nrs 27 en 29, een achttal huizen met tuin, gelegen aan de Albert Cuypstraat, nrs 1, 3, 5, 7, 11, 13 en 15 en een viertal percelen wei- en hooilanden in de omgeving van Zalk (De Kleefsche Kamer) en Dieze (Het Koopmansslag). De statuten werden in 1979 op een aantal onderdelen gewijzigd.

In 2001 is de stichting, op basis van de te verwachten hoge reparatie- en renovatiekosten van de woningen, door de laatste collator, Jhr. Drs. J.G.O.M. de Kuyper, ontbonden. De landerijen waren in het jaar 2000 al aan de pachters verkocht en het woningbezit was, met ingang van 1999, om niet aan de Samenwerkende Woningbouwvereniging Zwolle (SWZ) overgedragen.

Het batig saldo werd aan het Leger des Heils uitgekeerd ten behoeve van fysieke voorzieningen voor dak- en thuislozen in Zwolle.

Bron:
Archieven.nl
Gevelstenen in Zwolle - Marcel Overbeek

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.